Útlá publikace sešitového formátu se zabývá nepříliš zmiňovanou kapitolu války, a sice sovětským vpádem do Polska v září 1939 (v sovětské terminologii šlo o „osvobození západní Ukrajiny a západního Běloruska“).

Záběr publikace je ale mnohem širší, začíná se vznikem a vývojem sovětských tankových sil, popisem tankového průmyslu (jednotlivých továren) a organizací tankových vojsk.

Asi 3/4 celé knihy potom zabírají popisy jednotlivých sovětských tanků a obrněných vozidel z let 1931 - 1939. Najdeme zde výborné popisy vývoje a bojového nasazení tanků T-37, T-38, T-26, BT, T-28 a T-35 a obrněných automobilů FAI, BA-20, BA-6, BA-10 a T-20. Všechno je doplněno podrobnými tabulkami technických parametrů a tabulkami produkce v jednotlivých letech. Popisy tanků i čísla o produkci vycházejí z ruských pramenů a proto jsou dosti přesné na rozdíl od mnoha západních publikací.

Uprostřed knihy je čtyřstránková příloha na kvalitním papíře s barevnými nákresy všech uvedených tanků a obrněných automobilů. Jinak je v celé knize mnoho fotek, bohužel na nepříliš kvalitním papíře. Na vnitřní straně obálky jsou také čtyři zajímavé reprodukce sovětských propagandistických plakátů ze září 1939.

Vlastní téma publikace, polské tažení ve dnech 17.9 - 6.10. 1939 potom zabírá poslední čtvrtinu knihy. Jsou zde citovány rozkazy a záznamy z operačních deníků jednotlivých útvarů. Nechybí ani tabulky nasazených tanků u jednotlivých tankových brigád a pluků a mapy postupu. Na konci jsou také tabulky ztrát techniky a živé síly, které nebyly příliš vysoké, vzhledem k tomu, že Rudá armáda se v Polsku už nesetkala téměř s žádným odporem.