Jedna z prvních encyklopedií německých tanků, která se objevila na českém trhu. Knihu vydalo varšavské nakladatelství Militaria v české mutaci, popisuje všechny typy německých tanků z let 1933-45. Podobná publikace v češtině dosud nevyšla.

Kniha podrobně popisuje všechny typy německých tanků, včetně jednotlivých variant, u každé jsou i nákresy a fotografie. Nejzajímavější jsou určitě části o typech PzKpfw IV, PzKpfw V "Panther" a PzKpfw VI "Tiger", jedněch z nejlepších tanků války.

České čtenáře zaujme i poměrně velký prostor věnovaný kvalitním českým tankům Lt vz. 35 a Lt vz. 38, které byly převzaty do výzbroje Wehrmachtu pod označením PzKpfw 35 (t) a PzKpfw 38 (t) (t znamená tschechisch a ne 38 tun, jak jsem se dočetl v jedné publikaci...). Tyto tanky v letech 1939 - 1941 Wehrmachtu velmi pomohly, např. jen útoku na SSSR se zúčastnilo 628 českých PzKpfw 38(t). V této části knihy jsou ovšem některá zkreslení a nepřesnosti, které se vyskytují i v jiných zahraničních publikacích o českých tancích.

Kniha velmi podrobně popisuje všechny varianty jednotlivých typů (i s nákresy) i nedokončené plánované prototypy. Velmi užitečná je také tabulka vozidel SdKfz na konci knihy (i když není úplně kompletní, chybí např. SdKfz 138/2 - Jagdpanzer 38 (t) Hetzer a některé další), zarazí pouze velký počet překlepů a gramatických chyb v německých názvech.

Knize by ovšem neškodila trochu lepší grafická úprava a přehlednější rozčlenění jednotlivých sekcí. Škoda také, že se kniha nezmiňuje o samohybných dělech, které byly z jednotlivých tanků odvozeny. Celkově jde ale o poměrně slušnou publikaci.