Obsahem knihy jsou čtyři studie německých generálů o způsobu vedení boje na východní frontě. Tyto studie zajatí němečtí důstojníci zpracovávali v padesátých letech pro americkou armádu. Všechny jsou samozřejmě psány z německého pohledu.

První a nejrozsáhlejší studie popisuje sovětské metody boje za 2. světové války, druhá vliv klimatu v evropském Rusku, třetí vedení boje na dalekém severu a čtvrtá boje v ruských močálech a lesích.

Studie jsou poměrně detailní, mezi nejzajímavější patří informace o válce ve Finsku (Karélii), o protipartyzánských opatřeních nebo o ukrajinských protikomunistických partyzánech. Právě partyzáni byli jedním z největších problémů pro Němce. Jenom ostraha železnic si vyžádala obrovské množství sil. Němci museli nakonec vykácet lesy podél železnic do šířky 50 metrů a po 500 metrech rozestavět hlídky. A ani tato opatření jim nakonec příliš nepomohla.

Zajímavé jsou i informace o komunikacích v Sovětském svazu, zejména o sovětských železnicích nebo popis prvního střetu německých tankistů se sovětskými těžkými tanky KV-1.

Velmi hutná zajímavá publikace, ukazuje zoufalé nedostatky v německém plánování, zásobování a neznalost ruských poměrů před zahájením operace Barbarossa.