Traumatem českých dějin, tedy obdobím mnichovského diktátu, se zabývá kniha Miloslava Johna. Kniha je rozdělena do dvou částí, tento první díl mapuje stav a plány německé armády na útok proti Československu na podzim 1938.

Kniha je pojata velmi široce a popisuje jak politickou situaci, tak všechny vojenské plány té doby, vojenskou doktrínu Wehrmachtu, jednotlivé zbraně, letectvo, tanky apod. Zabývá se též znalostmi německé rozvědky o čs. armádě a čs. opevněních a německé taktice boje proti těmto opevněním.

Vše je přehledně rozčleněno do tabulek. Nevím ale, proč jsou v tabulkách německé techniky zahrnuty i typy, které přišly do výroby až ve čtyřicátých letech a do konfliktu v roce 1938 by tak nemohly zasáhnout. Např. v tabulce tanků na straně 76 jsou zařazeny i Panthery a Tigery, u Pantheru je uvedeno, že v září 1938 měli Němci k dispozici dva prototypy (přitom Panther začal být projektován až v reakci na setkání se sovětskými T-34 v roce 1941).

Popis německé obrněné techniky je v knize navíc značně stručný (5-10 stran) a nepřesný, je vidět, že to není autorova doména. Naopak jeho oblíbené letectvo je popsáno velmi slušně na asi 100 stranách.

V takto široce pojaté knize se samozřejmě vyskytne i množství různých faktických chyb, ovšem některé jsou opravdu zbytečné a při důslednější korektuře by se zde nemohly objevit a zbytečně snižují hodnotu knihy. Např. v jednotkách SS nebojovali Slováci, Finové ani Litevci. SA není Schutzabteilung (s. 83), ale Sturmabteilung, SS není Schutzstandarte (s.84), ale Schutzstaffel.

Kniha pojatá tímto způsobem, tedy zeširoka mapující stav německé armády v září 1938, u nás dosud nevznikla. Její hodnotu ovšem snižují různé faktografické chyby, u častých tabulek a dokumentů také chybí uvedení pramenů, ze kterých autor údaje čerpal. V knize také mnohdy nejsou odlišeny citace od vlastního textu.