Encyklopedie britského autora zahrnuje všechny typy tanků od první světové války až do počátku 90. let. Chronologicky jsou zde popsány jednotlivé typy všech zemí, které kdy tanky vyráběly. V knize najdeme i přehledné nákresy a tabulky technických parametrů. Tabulky a nákresy jsou u každého typu bohužel vždy pouze k jednomu modelu, i když se pozdější varianty jednoho typu mohly od prvních modelů lišit téměř k nerozeznání. Jistým nedostatkem knihy je také to, že se jen velmi letmo zmiňuje o vyráběných modifikacích tanků, jako jsou stíhače tanků, samohybná děla apod. - na druhou stranu by asi nebylo možné soustředit všechny tyto informace pouze do jediné knihy.

Tankům používaným za 2. světové války se věnuje asi polovina knihy. Poměrně podrobně i když s řadou nepřesností jsou zde popsány i předválečné československé tanky Lt vz. 34, Lt vz. 35 a Lt vz. 38. Německým tankům je také věnován přiměřený prostor. Největší místo je ale určeno tankům britským a americkým, které asi autor zná nejlépe. Ostře to kontrastuje s prostorem věnovaným pro tanky sovětské, se kterými se přitom britské ani americké za války kvalitativně nemohly rovnat. Sovětské tanky jsou velmi stručně popsány pouze na několika stranách, a to dosti zmateným způsobem. Chybí zde tabulky parametrů a nákresy např. KV-2 nebo IS-2. V tabulce parametrů IS-1 jsou uvedeny údaje tanku IS-2. Autor si plete tank T-32 s prototypem A-32, který předcházel T-34. Místo nákresu vícevěžového tanku T-32 je na straně 94 nákres jednověžového prototypu A-32. Je zde i spousta dalších omylů a nepřesností, např. v části o tancích BT. Lehké tanky, jako T-26 nebo T-37 jsou odbyty pouze několika větami, jiné jako třeba T-38 nebo T-27 v knize nenajdete vůbec.

Tak rozsáhlé publikaci se samozřejmě nevyhnou i některé další chyby či překlepy. Např. pěkný Tiger na straně 118 je podle popisky u fotografie označen jako „tank PzKpfw IV Ausf. B vyrobený v roce 1940“. (varianta Ausf B. byla navíc ještě s krátkým kanónem...).

Pro obsah sice zcela nepodstatnou, ale často nevídanou věcí je také chyba na obalu knihy (!) ve jménu autora (Christoper místo Christopher). I takový detail ukazuje na úroveň redakční práce nakladatelství Mustang...

Obdobná encyklopedie shrnující všechny vyráběné tanky všech zemí u nás zatím nebyla k dispozici. Encyklopedii mohu doporučit pouze pro základní přehled a informace o britských a amerických, příp. německých tancích. Bohužel část o sovětských tancích vám příliš informací neposkytne nejen kvůli své velké stručnosti, ale hlavně kvůli spoustě chyb a nepřesností.