Zkušený německý autor Paul Carell velmi poutavým stylem líčí invazi Spojenců v Normandii z německého pohledu. Kniha pokrývá období od počátku invaze 6. června 1944 do pádu Paříže 25. srpna 1944.

Popisuje směs chyb německého velení, které se nechalo obalamutit spojeneckými dezinformacemi a věřilo, že invaze přijde v prostoru Pas de-Calaise, kde byly také soustředěny největší německé síly. Do Normandie byly tyto jednotky uvolněny až velmi pozdě. Projevily se také důsledky sporu o rozmístění tankových divizí (blíže nebo dále od pláží?), byly příliš daleko a při přesunech byly decimovány spojeneckým letectvem. Naprostá vzdušná převaha spojenců byla jedním ze základních faktorů jejich úspěchu.

I když se na obalu knihy uvádí, že se v knize dozvíme i nejnovější poznatky o spojeneckých zpravodajských operacích, které zmátly nepřítele, tak se toho v knize o této části války zase moc nedočteme. Je to pochopitelné, protože první vydání této knihy vyšlo v Německu už v šedesátých letech, takže např. o tom, že Britové dešifrovali zprávy Enigmy, neměl Carell ani ponětí. Autor se zaměřuje hlavně na popis bojových operací.

Celkově je to, jako každá kniha P. Carella, velmi čtivá publikace, podávájící německý pohled na válečné operace na francouzském bojišti po spojenecké invazi v Normandii do pádu Paříže.