Kniha britského historika se snaží podat celkový obraz 2. světové války nejen v Evropě, ale i v Asii a nejen bojových operací, ale i obyčejného života v zázemí.

Samozřejmě při takovémto rozsahu se kniha nevyhne mnohým zjednodušením i zkreslením. Jako u většiny anglosaských publikací je příliš malý prostor věnován východní frontě, o které se navíc uvádí pouze standardní údaje na ose Moskva - Stalingrad - Kursk - Berlín. Operace západních armád jsou podány s větším detailem.

Kniha je rozdělena do několika oddílů, a to popis bojových operací, popisy zbraňových systémů, propagandy, špionáže, válečných zločinů i následků války. Každý z těchto oddílů má ovšem rozsah pouze několika stran a tak je probrán jen velmi povrchně, např. v oddílu letadla 2. světové války není ani zmínka o proudových Me 262 nebo Me 163. Nelze samozřejmě čekat ani žádné technické detaily.

Kladem knihy jsou některé z přehledných grafů a map, dále neokoukané fotografie, u nás většinou ještě nepublikované. Nechybí ani zmínka o jednom z největších spojeneckých úspěchů - rozluštění kódů Enigma.

Na druhou stranu ovšem vzhledem k prvnímu vydání originálu knihy v roce 1989 nemůžeme čekat žádné nové informace o sovětské straně, např. v oddílu věnovaném špionáži je pouze malá zmínka o skupinách Lucy nebo Rote Kapelle.

Kniha se snaží podat kompletní obraz o největším válečném konfliktu 20. století, ovšem pouze velmi obecně. Pro základní informaci o operacích v Evropě i Asii ovšem postačuje.