Velmi čtivě napsaná kniha se snaží mapovat osudy německé mládeže v nacistické Třetí říši. Podtitul Dějiny Hitlerjugend je možná poněkud nepřesný, autor popisuje situaci od roku 1933 s poměrně širokým záběrem i mimo oblast tohoto konkrétního nacistického mládežnického hnutí.

V knize je vylíčena cesta ke vzniku jednotné organizace Hitlerjugend pod vedením Baldura von Schiracha, vzniku 12. tankové divize SS Hitlerjugend pod velením Arthura Axmanna, Fritze Witta a Kurta "Panzer" Meyera, jejím osudům na frontě až po pád Berlína. Jedna kapitola je věnována i hnutí odporu mezi německou mládeží.

Jedná se o poměrně zajímavou publikaci pokrývající nepříliš často zmiňovanou stránku německé historie s využitím množství citací z různých dokumentů a osobních svědectví.