Nakladatelství Columbus pokračuje ve vydávání knih o jednotlivých složkách moci Třetí říše. Po knize o Hitlerjugend se Rupert Butler obrátil ke zbraním SS, o kterých v poslední době vyšlo poměrně dost publikací.

V knize se popisuje vznik SS, SS-VT až po ustavení prvních divizí Waffen-SS. dále jejich účast na západním, balkánském i východním tažení, zejména známé „bitvy SS“ jako Charkov, Kursk, Ardeny.

Od roku 1942 došlo k obrovskému rozmachu Waffen-SS a začali být přibíráni zahraniční dobrovolníci. V několika kapitolách se Butler věnuje cizineckým divizím Waffen-SS, nejzajímavější jsou samozřejmě dlouho tabuizované informace o východních dobrovolnících (Lotyši, Estonci, Rusové, Bělorusové, Ukrajinci apod.), bohužel autor se ale spíše zaměřuje na západní dobrovolníky. Přehlednější popis jednotlivých divizí nalezneme např. v publikaci SS-Hitlerův nástroj teroru od G. Williamsona.

Několik kapitol knihy se věnuje válečným zločinům SS, potlačení varšavského povstání, Oradourskému masakru apod.

Překladateli se dají vytknout překlady některých technických termínů. V knize nechal anglické termíny pro označení německých tanků, PzKpfw I až IV jsou tak v knize nazývány „tanky mark I až IV“. Nevím také, proč jsou v knize všechny názvy s malým počátečním písmenem, např. „fieseler-storch“, „ferdinand“, „goliath“ apod. Tanky Panther jsou v knize uváděny počeštěným termínem „panter“, zatímco jiné názvy jsou ponechány v původním znění. Najdeme zde i řadu jiných technických chyb. Např. se dočteme o „70-milimetrových kanonech panterů“.

Celkově ale Butlerova velmi čtivě napsaná publikace podává všechny základní informace o vzniku a vývoji jednotek Waffen-SS, které měly jednu dobu téměř 1 milion mužů, z toho polovinu zahraničních dobrovolníků a tvořily v podstatě čtvrtou složku německé armády.