Po mnoho let podobná kniha v tuzemské technické literatuře chyběla. Rozhodně tuto mezeru nemohla zaplnit nejrůznější skripta, navíc psaná v nejlepším případě v první polovině 80. let. Sami autoři v úvodu vyjádřili přání, aby sloužila co nejširšímu okruhu čtenářů - od "běžných" zájemců o létání, přes absolventy zkoušek ÚCL až po středo- a vysokoškolské studenty.

Krátká úvodní kapitola přináší přehled o způsobech pohonu letadel a jejich vzájemné srovnání. Pro návštěvníky tohoto webu následuje zřejmě nejzajímavější část popisující pístové motory. Nejprve krátká exkurze do historie světové i tuzemské výroby a vývoje a pak velmi záživně podaná teorie. Nejde do nepodstatných detailů, je přehledná a doplněná patřičnými ilustracemi (k těm mám jednu výtku: je vidět na první pohled, že nepocházejí od jednoho autora a některé jsou zřejmě i převzaty ze starší literatury), takže k jejímu pochopení stačí trocha soustředění.

V další kapitole pak čtenář nalezne informace o samotné konstrukci a funkci pístových motorů pro letadla. Od klikového mechanismu, přes válce, písty, ojnice, kliku, skříň, rozvody, reduktory, pomocné náhony, chlazení, mazání, palivové instalace, zapalování, spouštění až po uložení motorů a jejich zakrytování. Následuje několik málo stran věnovaných vrtulím, jejich charakteristikám a mechanismům stavitelných vrtulí. Část o pístových motorech zakončují krátké statě o vlivu pístových motorů na životní prostředí a o zkoušení pístových motorů.

O poznání méně zajímavější (zejména pro fandy do historie, ortodoxní "vrtuláře" a kolegu Algernona :)) je druhá polovina knihy věnovaná tryskovým motorům. Opět krátké rozdělení a po něm pak následují statě věnované lopatkovým motorům a jejich konstrukci, rovněž jejich charakteristikám, dvouproudovým motorům, turbovrtulovým motorům, příslušenství, provozu a údržbě. Na úplný závěr je ještě několik řezů (bohužel pouze) proudovými motory a seznam další doporučované literatury.

Knihu (nebo jí podobnou) by si měl přečíst a nastudovat každý, kdo má o letectví a jeho historii hlubší zájem. Se znalostmi získanými jejím studiem lze totiž eliminovat chyby v literatuře populární, kde nás někteří autoři neznalí techniky často uvádějí v úžas.