Dne 25. března 1946 Ministerstvo vnitra vydalo vyhlášku, kterou bylo zřízeno Letectvo SNB. V této věci bylo úzce navázáno na tradici předválečných četnických leteckých hlídek. Velitelem byl ustanoven pplk. Antonín Vlk (velitel předválečné ČLH v letech 1935-1939) a jeho zástupcem pplk. František Weber (bývalý příslušník RAF).