Ředitelství opevňovací prací (ŘOP) vzniklo 20. března 1935 jako výkonný orgán Rady pro opevňování. Bylo vytvořeno k zajištění všech činností souvisejících s přípravou, projekcí a řízením výstavby československého stálého opevnění. ŘOP tvořila dvě oddělení, taktické a technické. V čele tohoto orgánu stál od počátku až do podzimu 1938 I. zástupce náčelníka hlavního štábu divizní generál Karel Husárek.

Více informací a personální obsazení oddělení k září 1938 naleznete na webu Bunkry.cz.