Dne 12. července 1940 byl ve Velké Británii zřízen Inspektorát československého letectva. V jeho čele stál po dobu celé existence gen. dr. Karel Janoušek.