Hlavní stan Vrchního velení Rudé armády (STAVKA) znovu zřídil Volchovský front a jeho velení svěřil generálu Mereckovovi.