Dne 26. prosince 1944 zničily ustupující nacistické jednotky most přes Dunaj mezi slovenským Štúrovem a maďarskou Ostřihomí. Po explozi náloží se zřítila tři střední ocelová pole mostu a vážně poničeny byly i vrcholky pilířů.

Neštastný most, pojmenovaný po habsburské princezně Marii - Valerii, byl slavnostně otevřen v roce 1895. Ve své době toto dílo Jánose Feketeházyho budilo zasloužený obdiv, na pět ocelových příhradových oblouků o celkové hmotnosti 2500 tun se spotřebovalo na 500 000 šroubů a nýtů, výstavba nájezdových ramp a pilířů spotřebovala na 17 000 tun kamene. Celková délka mostu činila 500 metrů, přičemž prostřední oblouk o délce 117 metrů byl tehdy nejdelší mezi všemi mosty přes Dunaj. Obtížné podmínky dokumentuje použití kesonů pro založení stavby v hloubce 14 metrů!

Poprvé byl most vážně poškozen již 22. července 1919 při explozi dělostřelecké munice během ústupu maďarských oddílů ze Slovenska a jeho oprava skončila až roku 1926. Během druhé světové války se most stal cílem několika náletů, ale jeho konec zapřičinili až nacističtí ženisté.

Po válce už most nebyl obnoven, jen trosky mostu byly v roce 1947 odstraněny z plavební dráhy a zachovalé pole na slovenské straně sloužilo léta jako vděčná turistická vyhlídka. Až roku 1995 se vlády Slovenska a Maďarska dohodly na obnově mostu a na finanční pomoci s Evropskou unií. Most, znovu nesoucí jméno Marie-Valerie, tak opět od přelomu tisíciletí spojuje oba břehy Dunaje.


Maďarští vojáci pochodují po mostě Marie Valerie, 6. listopadu 1938. Zdroj WikiCommons, autor Ladislav Luppa.