Dne 27. října 1945 byla znárodněna známá pražská letecká firma Aero.