Na základě nařízení říšského ministra vnitra ze dne 1. září 1941, platného pro území Říše a protektorátu Čechy a Morava, se Židé starší šesti let nesmějí ukazovat na veřejnosti bez viditelného označení. Za porušení nařízení hrozila pokuta až 150 marek nebo až 6 týdnů vězení. V praxi ovšem skutečná výše trestu za nenošení hvězdy závisela na libovůli gestapa, které mohlo sáhnout od pouhé výstrahy až k trestu smrti.

Povinné označení sestávalo ze šesticípé hvězdy ze žluté látky, černě obtažené a s černým nápisem "Jude". Hvězda se měla nosit na levé straně oděvu.

Státní tajemník čs. exilového ministerstva zahraničí, Hubert Ripka, při této příležitosti ve vysílání BBC pro okupované země prohlásil zavedené označení Židů za hanbu německého národa a vyzval české obyvatelstvo k solidaritě a podpoře židovských spoluobčanů.


Berlínská žena s židovskou hvězdou.
(zdroj: Bundesarchiv, převzato z Wikimedia Commons)