Dne 3. ledna 1945 zemřel profesor Václav Dolejšek.

Od počátku dvacátých let působil na pražské technice v oboru technické a experimentální fyziky, od roku 1934 pak řídil fyzikální výzkum ve Škodě Plzeň se zaměřením např. na ultrazvuk a spektroskopii (na sklonku 30. let se zde začal věnovat i atomové fyzice).

Po okupaci se dal do služeb odboje, ale v roce 1944 byl zatčen a uvězněn v Malé pevnosti v Terezíně, kde nakonec zemřel.