Dne 24. května 1947 zemřel německý technik profesor Heinrich Dubbel. Je autorem známé Příručky pro stavbu strojů. Poprvé vyšla roku 1914 v Berlíně v nakladatelství Springer a zaznamenala obrovský ohlas. Profesor Dubbel redigoval postupně dalších devět vydání (poslední na kterém se podílel vyšlo roku 1943, takže zhruba každé tři roky byl obsah příručky aktualizován!), které vycházely v obrovských nákladech. Postupně během let přibýval rozsah příručky a také autoři jednotlivých oborů.

Příručka se stala nádherným příkladem, jak má technická literatura vypadat — být aktuální, brát ohled na nové poznatky, výklad problematiky doprovázet konkrétními příklady z praxe a nešetřit místem na úkor ilustrací.

Tradice této příručky pokračovala i po smrti profesora Dubbela a z roku 1961 pochází i dosud jediné české vydání (SNTL, Praha).