Dne 3. února 1935 zemřel v Gautingu nedaleko Mnichova vynikající technik a vědec profesor Hugo Junkers (* 3. února 1859). Byl průkopníkem v řadě technických oborů (spalovací motory, termodynamika, dopravní letectví apod.) a proslavil se i jako úspěšný podnikatel. Po nástupu nacismu však byl zbaven vlivu ve svých podnicích.


Profesor Hugo Junkers
(3. 2. 1859 - 3. 2. 1935)