Divizní generál Vojtěch Vladimír Klecanda (1888-1947), v roce 1938 vykonával funkci vojenského atašé Československé republiky v Římě. V 30. letech působil jako vojenský odborník v Latinské Americe. Na konci dubna 1945 byl členem K. H. Frankem vyslané delegace, která měla jednat o separátním míru se západními spojenci. Po válce byl podezříván z kolaborace, ale Národním soudem byl všech obvinění zproštěn. Krátce nato, 22. dubna 1947, za záhadných okolností zahynul, byl nalezen pod otevřeným oknem svého bytu.