Dne 10. února 1946 zemřel brigádní generál v.v. Rudolf Holeka (*1883 v Nýřanech). Ještě jako c.k. poručík se stal pilotem a byl držitelem mezinárodního pilotního doplomu číslo 39. Na počátku 20. let pak velel vojenskému dopravnímu oddílu (z něhož vznikly Československé aerolinie), dále pak Leteckému učilišti nebo Leteckému pluku 3.

 


Fotografie převzata z Letectví 2/1946