Dne 8. března 1946 zemřel ve věku 77 let významný britský aerodynamik Dr. F. W. Lanchester. S nějvětší pravděpodobností to byl právě on, kdo jako první přišel s myšlenkou tlustého profilu křídla a uplatnil jej na modelu již na konci 19. století. Své práce publikoval od roku 1897 a jeho poslední pojednání nesou letopočet 1940.