Dne 14. července 1939 zemřel český malíř, grafik a tvůrce užitného umění Alfons Mucha (*24.7.1860). Nejvíce se proslavil na přelomu 19. a 20. století během působení ve Francii a v USA. Doma v Čechách vytvořil slavný cyklus Slovanská epopej a po vzniku samostatné republiky navrhl první poštovní známky a bankovky.

Zemřel krátce po výslechu na gestapu na zdravotní komplikace spojené se zápalem plic.