Dne 1. prosince 1934 byl v SSSR zavražděn člen politbyra Sergej Mironovič Kirov. Atentátníkem byl Leonid Nikolajev, muž, jehož pohnutky nebyly úplně vyjasněny. Podle jeho vlastní výpovědi se mu nepodařilo dostat na úřednické místo, a tak se rozhodl, že zastřelí jednoho z vysokých úředníků (Kirov zastával funkci prvního tajemníka leningradského oblastního výboru komunistické strany).

Kirovova smrt, jejíž okolnosti nejsou dodnes objasněny (Nikolajev byl pravděpodobně podporován ze strany NKVD/GPU), se stala záminkou pro zvláštní usnesení prezidia CIK SSSR, jehož důsledkem bylo rozsáhlé vyšetřování, zatýkání a popravy, jež v lednu 1935 vyústily v proces s tzv. „moskevským centrem“, kdy byli zlikvidováni všichni zbývající Stalinovi oponenti ve straně.


Kirov na 17. sjezdu VKS(b) 1934. Zdroj: Wiki Commons.