Vyhláškou říšského ministra vnitra z 3. března 1942 byly zavedeny jednotné průkazy totožnosti (Kennkarte) na celém území Velkoněmecké říše, tedy včetně Protektorátu Čechy a Morava.

Kennkarte obsahovala kromě základních životopisných údajů (jméno, místo a datum narození, povolání) i fotografii a otisky prstů obou ukazováků (Zeigefinger).

V protektorátu byla Kennkarte nejprve povinně zavedena pro ročníky 1917-26.

Viz také:


Ukázka Kennkarte říšskoněmecké příslušnice
Foto: Wikimedia Commons