Dne 1. září 1941 byl ve Velkoněmecké říši vydán výnos říšského ministerstva výchovy, který nařizoval změnu v německém písmu. Místo v Německu doposud užívaných tvarů novogotického písma, tzv. fraktury (populárně avšak nesprávně označováné jako „švabach“) a kurentu, bylo zavedeno písmo humanistické. O tuto změnu se nejvíce zasloužil Martin Bormann společně s Adolfem Hitlerem, kteří označovali dosavadní písmo jako „Schwabacher Judenletter“.