Velitel Obrany národa, divizní generál Bedřich Homola, byl 31. prosince 1941 v Praze zatčen gestapem. Jeho pozici převzal generál Zdeněk Novák.