Ve III. oddělení Queen Victoria Hospital v East Grinsteadu, hrabství Sussex, byl 20. července 1941 založen The Guinea Pig Club (Klub morčat), jehož členy mohli být pouze příslušníci RAF, kteří utrpěli popáleniny (nebo naopak omrzliny) a byli léčeni právě v East Grinsteadu pod dohledem proslulého plastického chirurga a průkopníka nových metod, sira Archibalda McIndoea; nebo naopak personál nemocnice, který se o zraněné letce staral.

Zakladatelů se sešlo celkem 39, mezi nimi nechyběli Archibald McIndoe a další doktoři, letce zastupovali ponejvíce stíhači z nedávné Bitvy o Británii, jako byli Tom Gleave, Richard Hillary, Geoffrey Page nebo příslušník 310. squadrony, Sgt Josef Koukal. Nechyběli ale ani bombardovací letci — za všechny jmenujme Čechoslováka P/O Františka Truhláře, zadního střelce z 311. squadrony.

McIndoe později o klubu do jeho časopisu napsal:

Byl popsán jako nejexkluzivnější klub na světě, ovšem členský poplatek by asi většina mužů sotva ráda zaplatila a podmínky členství jsou krajně svízelné.

Do konce války ve svých řadách „Morčata“ přivítala celkem 649 příslušníků RAF včetně několika Čechoslováků: mimo již zmiňovaných P/O Františka Truhláře a Sgt Josefa Koukala se zde léčili např. F/Lt Josef Čapka, W/O Alois Šiška a další.