Při Vrchním velení spojeneckých expedičních sil (SHAEF) v Paříži bylo založeno oddělení s názvem Ústřední evidence válečných zločinců a podezřelých osob, neboli CROWCASS, za účelem shromažďování a evidence informací o válečných zločinech, jejich pachatelů a svědků.

CROWCASS pracoval do značné míry nezávisle na Komisi Spojených národů pro válečné zločiny UNWCC, která řešila hlavně na mezivládní úrovni otázky spojené s Norimberským tribunálem, vydáváním válečných zločinců k trestnímu stíhání apod. Stejně jako tato komise i CROWCASS publikoval seznamy hledaných válečných zločinců, první již v květnu 1945. Po zrušení SHAEF v červenci 1945 přešel CROWCASS pod správu čtyř velmocí (přestože Sovětský svaz ani další východoevropské státy v něm neměli své zástupce) a přesídlil do Berlína.

CROWCASS měl několik set zaměstnanců (zpravodajských a justičních důstojníků i civilních pracovníků administrativy), kteří do roku 1948 zpracovali kartotéku s více než sedmi miliony záznamů a publikovali seznamy více než 60 tisíc osob podezřelých z válečných zločinů.