Dne 9. března 1946 byl v Chocni zalétán první letoun zkonstruovaný v poválečném Československu. Byl to sportovní a turistický dolnoplošník M-1 Sokol konstruovaný ing. Zdeňkem Rubličem. Elegantní letoun rozvíjel koncepci použitou už na konci třicátých let u letounů Be-550 a Be-555 či u letadla Zobor I. 

M-1 Sokol se během krátké doby stal nesporným technickým i obchodním úspěchem choceňské továrny.


Mráz M-1C Sokol (imatrikulace OK-AHN) v Národním technickém muzeu v Praze. Zdroj: Alan Wilson via Wiki Commons.