Do Sovětského svazu přicestovali plk. letectva Josef Berounský (Group Captain u RAF) a mjr. letectva Jan Pernikář, jako příslušníci nové "letecké sekce" čs. vojenské mise. Jejich úkolem bylo shromáždit bývalé čs. letce a postavit z nich samostatnou leteckou jednotku. Současně též měli pro čs. letectvo získávat odborné poznatky, které letci ve Velké Británii získat nemohli, např. o bojové součinnosti letectva s pozemními jednotkami.