Zemský úřad v Praze vydal 12. června 1941 zákaz skladby Ta naše písnička česká od Karla Hašlera. Bezpečnostní služba SD píseň pokládala za protiněmecky „štvavou“ (Hetzlied) i kvůli způsobu přednesu písně na veřejnosti a reakcím publika na ni.

Zakázány byly i další Hašlerovy písně (např. Hoši od Zborova) a sám Hašler byl na podzim 1941 poslán do KT Mauthausen, kde byl umučen.

První seznam zakázaných hudebních děl v protektorátu z 30. dubna 1941 obsahoval 7 zcela zakázaných autorů, 66 částečně zakázaných autorů a 59 titulů hudebních děl. Z velké části šlo o židovské autory. V roce 1943 již seznam zakazaných hudebních děl obsahoval 473 hudebních titulů.


Pamětní deska na rodném domě Karla Hašlera v ulici Na Zlíchově v Praze
Foto: Wiki Commons