Tímto dnem vyhlášení vstupuje na území Říše a Protektorátu okamžitě v platnost zákaz fotografovat, filmovat nebo kreslit železnice, železniční stavby, dálnice, vodní kanály, přehrady, přístavy, mosty a vojenské transporty na těchto dopravních cestách.

Zákaz, za jehož porušení hrozila pokuta 150 RM (1500 protekt. korun) nebo 6 týdnů vězení, se nevztahoval na zpravodaje s úředním povolením říšského ministerstva propagandy a na zmocněnce příslušných dopravních nebo policejních úřadů pověřených tyto objekty udržovat nebo chránit.

Kresby, fotografie a filmy pořízené před vyhlášením zákazu bylo možné prodávat nebo jinak zveřejňovat jen na základě povolení min. propagandy a OKW. Neschválený obrazový materiál se měl okamžitě zabavit a zničit.

Nacisté poněkud podcenili význam záznamové techniky v moderní válce, protože zatímco zákaz prodávat a kreslit mapy a plány byl vydán hned na počátku války v září 1939, zákaz fotografování strategických objektů následoval se zpožděním více než dvou let.