Dne 9. srpna 1944 zahynul při autohavárii inženýr Klaus Riedel. Šlo o jednoho z vůdčích techniků německého raketového programu. Někteří autoři jeho smrt dávají do souvislosti s mocenským bojem mezi nacistickými pohlaváry o kontrolu nad raketovým výzkumem a přímo uvádějí, že se Riedel mohl stát obětí sabotáže.