Dne 7. června 1940 zahynul při letecké havárii Flying Officer Edgar James „Cobber“ Kain, DFC, MiD (RAF 39534), necelé tři týdny před svými dvaadvacátými narozeninami. O život přišel na Hurricanu Mk.I, s/n L1826, při návratu do Británie.

E. J. Kain se narodil 27. června 1918 v Hastingsu na Novém Zélandu. Do RAF vstoupil roku 1937 (8. března 1937 mu byla udělena hodnost Acting Pilot Officer, k jejímuž zveřejnění v London Gazette došlo 26. března) a po celou dobu služby působil u 73. squadrony. Své skóre otevřel 8. listopadu 1939 sestřelem Dornieru Do 17P 1.(F)/123, jehož tříčlenná osádka Oblt. Hanse Kuttlera padla.

Většinou se uvádí, že získal 16 sestřelů plus jeden poškozený, z nich pět před 10. květnem 1940. Novější prameny tento údaj sice zpochybňují, nicméně v reálu není možné naprosto prokazatelně, se stoprocentní jistotou, potvrdit či naopak vyvrátit jeho nárokované (resp. ve své době potvrzené) sestřely. V každém případě ovšem „Cobber“ Kain byl v první polovině roku 1940 na čele pomyslné tabulky nejúspěšnějších stíhačů RAF.

Již 14. ledna 1940 mu byl udělen Distinguished Flying Cross, ovšem k jeho zveřejnění v London Gazette došlo až 29. března 1940, shodou okolností tři dny po sestřelu dvou Messerschmittů Bf 109, jimiž dosáhl obecně uznávaného kritéria stíhacího esa (pěti vzdušných vítězství). Vyznamenání jen podtrhlo jeho nově nabytou popularitu.


Edgar James „Cobber“ Kain. Zdroj: Wiki Commons.