1. Pobaltský front pod velením generála Bagramjana zahájil v Kuronsku útokem na většině bojové linie tzv. čtvrtou kuronskou bitvu.