Dne 3. května 1946 byla v Tokiu zahájena činnost Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný východ (International Military Tribunal for the Far East), před kterým stanulo 28 japonských politiků a vysokých vojenských velitelů obviněných z rozpoutání války, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Dva obvinění zemřeli přirozenou smrtí během procesu, jeden zešílel a byl obvinění zproštěn; ze zbývajících 25 mužů bylo sedm vysokých činitelů oběšeno, šestnáct posláno na doživotí a pouze dva Japonci vyvázli s mnohaletými tresty.