Sovětská vojska (postupně celkem pět frontů Rudé armády) zahájila mohutnou ofenzívu v Polsku. V průběhu operace, 24. ledna 1945, byl  Reichsführer-SS Heinrich Himmler jmenován velitelem skupiny armád Visla (Heeresgruppe Weichsel), která měla sovětský nápor zastavit. Jeho velení pochopitelně žádný úspěch nemělo; na konci února stanuli Rusové na břehu Odry.