Když 8. února 1945 v 10.30 ráno po více než pěti hodinách dozněla dělostřelecká příprava, při které 1200 spojeneckých děl vypálilo 11 000 tun granátů, daly se do pohybu jednotky britského XXX. sboru. Jejich úkolem bylo vyčistit před nimi ležící Reichswald, jehož středem procházel Westwall (Spojenci nazývaný Siegfriedova linie). Boje se protáhly na několik týdnů, zejména protože Němci zaplavili údolí řeky Rur vodou z přehrad na horním toku.