Dne 19. listopadu 1942 zahájil pod kódovým označením operace Uran Jihozápadní a Donský front sovětské armády, pod velením armádního generála Georgije Konstantinoviče Žukova, protiofensivu severně od Stalingradu. O den později se k útoku připojují i jednotky Stalingradského frontu jižně od Stalingradu. 23. listopadu se jednotky postupující oběma směry setkávají u Kalače. Německá 6. armáda je tímto momentem obklíčena ve Stalingradu.