Dne 2. října 1941 se do pohybu dala vojska von Bockovy skupiny armád Střed v novém náporu směrem k Moskvě, který nesl krycí název Tajfun. V jejím rámci došlo k dalším velkým obkličovacím operacím — u Vjazmy a Brjansku, hlavní cíl operace (dobytí Moskvy) ale splněn nebyl.