Sovětská vojska 2. a 3. ukrajinského frontu zahájila jašsko-kišiněvskou operaci, v jejímž průběhu pronikla hluboko na území Rumunska a přinutila rumunskou i bulharskou vládu přidat se na stranu Spojenců a vyhlásit válku Německu.