V časných ranních hodinách zahájila mohutná dělostřelecká příprava sovětskou ofenzívu u Jasła.

Kvůli úspěšné účasti dělostřelectva 1. čs. armádního sboru bylo výročí zahájení ofenzívy za komunistické éry slaveno jako Den československého dělostřelectva.