Dne 21. ledna 1942 využil Erwin Rommel, velitel Tankové skupiny Afrika (posílené nyní přes Středozemní moře dopraveným množstvím paliva a nově přišlou obrněnou technikou), oslabení britské 8. armády, jak dřívějšími boji tak nutností odklonu části jí určených zásob a jednotek na Blízký Východ, a zahájil svou druhou velkou ofensivu na severoafrickém bojišti. Po měsíci bojů a zatlačení 8. armády o více než 700 kilometrů se fronta v severní Africe opět na nějakou dobu stabilisovala, tentokrát na tzv. gazálské linii.