Na příkaz K. H. Franka byla 17. září 1942 zahájena Akce E (Aktion E - Emigranten) - hromadné zatýkání příbuzných exilových činitelů a příslušníků čs. armády v zahraničí. Na základě kartotéky emigrantů (E) vytvořené gestapem za pomoci údajů od české policie a četnictva bylo zatčeno asi 1100 osob v Čechách a 800 na Moravě.

Zatčeny měly být manželky emigrantů, děti nad 17 let, rodiče do 70 let věku a sourozenci, pokud žili ve společné domácnosti. Zatčeni byli jako rukojmí a zároveň jejich zatčení mělo znemožnit podporu činnosti dalších parašutistů v protektorátu, jak gestapo vědělo z předchozích vyšetřování, čs. parašutisté hledali často pomoc u svých příbuzných.

Zatčení byli internováni v táboře ve Svatobořicích u Kyjova, kterým prošlo celkem asi 3500 osob.