Po denním náletu se Luftwaffe v noci ze 7. na 8. září 1940 nad Londýn vrátila – 247 bombardérů svrhlo 335 tun trhavých pum a 440 kontejnerů se zápalnými pumami. Začala tak série 68 nocí, během nichž jen jedna byla prosta náletu.

Pro německé bombardování britských měst, nejen Londýna, se vžilo označení Blitz.