Podle plánu BARBAROSSA bylo zahájeno přemísťování 12 tankových a 12 motorizovaných divizí Wehrmachtu do prostorů rozmístění poblíže sovětských hranic. Přesuny těchto vojsk byly přesně podle plánu úspěšně ukončeny na počátku války ke dni 23. června 1941.