18. listopadu dne 1941 v Západní poušti zahájila britská 8. armáda pod velením generálporučíka Alana Cunninghama (vystřídaného 26. 11. generálporučíkem Neilem Ritchie) operaci Crusader, kterou zahání italské a německé jednotky k úrovni El Agheily. Německé a italské síly v severní Africe nejsou sice zničeny, ale hlavního plánovaného cíle operace, obsazení Kyrenaiky, uvolnění pevnosti Tobruk z obležení a odstranění hrozby Suezskému průplavu je, za cenu těžkého vyčerpání 8. armády, dosaženo.