V časných ranních hodinách dne 9. dubna 1940 zahajuje Německo operaci Weserübung, přepadení Dánska a Norska. Zatímco Dánsko je po krátkém odporu okupováno, Norsko se staví na odpor, a za pomoci expedičních sil a námořnictva Francie a Velké Británie se německému vpádu brání až do 10. června 1940, kdy i jeho odpor ustává.


Německá armáda překračuje dánské hranice
(foto: Světová válka 1939-1945, Bratislava 1948)